Alumni

Rada alumnów jest organem, w skład którego wchodzą przedstawiciele alumnów. Celem jej istnienia jest wspomaganie funkcjonowania Seminarium.