Nizsze Seminarium Duchowne Archidiecezji Czestochowskiej - Plan nauczania
 

Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium Duchownego –
Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie od roku szkolnego 2022/2023

Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IV
język polski666624
język angielski333312
język niemiecki22228
historia434213
historia i teraźniejszość21--3
muzyka1---1
matematyka343414
fizyka112-4
chemia121-4
biologia121-4
geografia121-4
podstawy przedsiębiorczości-11-2
informatyka111-3
wychowanie fizyczne333312
edukacja dla bezpieczeństwa1---1
zajęcia z wychowawcą11114
religia22228
filozofia-1348
język łaciński--123
kultura chrześcijańska1---1
razem godzin w klasie34353529133


Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium Duchownego –
Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie od roku szkolnego 2019/2020

Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IV
język polski666624
język angielski333312
język niemiecki22228
historia434314
wiedza o społeczeństwie11--2
muzyka 1---1
matematyka343414
fizyka 112-4
chemia121-4
biologia121-4
geografia121-4
podstawy przedsiębiorczości-11-2
informatyka 111-3
wychowanie fizyczne333312
edukacja dla bezpieczeństwa 1---1
zajęcia z wychowawcą11114
religia22228
filozofia -2338
język łaciński-2--2
razem godzin w klasie32383427131